Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
 

                   Forside

                  Arkiv
                  Bestyrelsen
                   Kalender
                  Opslagstavle
                  Træning
                  Turnering
                   Turist
 
                  Booking Sommer
                  Booking Vinter
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

TLF.  86 32 20 22

e-mail: jaa@gtk.dk

 

Opdateret   02-07-10

 

 

    B E S T Y R E L S E S M Ø D E den 22.06 2010 kl. 14.00 i klubhuset.

 

                      Mødt var samtlige bestyrelsesmedlemmer samt webmaster Jens Aarkrog.

                      Niels-Peter forlod dog mødet efter den første time.

 

 

                      Satus over festen:

Det økonomiske resultat gennemgåes og balancerer fint med budgettet.

En lille ”fejlmangel” dækkes af klubben.

 

Oversigt over gaver til jubilæet fremlægges.

Der udsendes tak til alle.

 

Kassereren udleverer resultatopgørelse.

Der skal aftales et møde med Mogens Buhl Christensen om tilskudsregler.

 

Medlemstallet er p.t. ca 100 – ikke tilfredsstillende.

Der er debat om, hvordan man tiltrækker nye medlemmer – specielt ungdom.

 

Klubmesterskaberne afvikles tirsdag den 10. 17. og 24.08 2010.

Finaler den 28.08 – reserve 29.08 2010  - afsluttes med klubfest.

 

Eventuelt:

 

                      Regler for spil på banerne er til debat – herunder booking af baner samt for hallen i  tilfælde  af regn.

Torben laver et opslag herom.

 

 

Næste bestyrelsesmøde fastsættes til tirsdag den 10.08 2010 kl. 14.30