Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 
                Forside
                Arkiv

                Bestyrelsen

                Fonden
                Træning
                Turnering
                Turist
      _____Booking
 

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

 

 

Opdateret   24-09-18

Bestyrelsen:

 

 

Mogens Buhl Christensen, Baldursvej 1, 8500 Grenaa, tlf. 30 89 14 77. e-mail: mogensilse@hotmail.dk

Formand

Lissy Nørgaard, Skovsvinget 25, 8500 Grenaa, 21 40 96 77, lissy.noergaard@gmail.com   

Næstformand og sekretær

 

Niels-Peter Meldgaard, Søren Kannes Vej 7, 8500 Grenaa, 51 94 04 60, nielspeter@hotmail.com

Kasserer

 

Birgitte Nørsten, Møgelbjerg 43, 8500 Grenaa, 28 99 65 49, birgitte.noersten@stofanet.dk
 

Erik Christiansen, mec.gr@stofanet.dk

,

Jan Møgelvang Hansen, Hasselbakken 113, 8500 Grenaa, 86 32 44 58, jmh@proinfo.net

 

Jens Aarkrog, Bredgade 23, 8500 Grenaa, tlf. 30 91 51 08, e-mail: jjaa@gtk.dk

Hjemmeside, bookingportal og gtk news 

Udvalg:

 

Økonomiudvalg Niels-Peter, Mogens og Lissy,
Baneudvalg Lissy og Mogens.

Klubhusudvalg

Birgitte

Træningsudvalg:

Mogens, Erik, Jan og Ole (træner).

Turneringsudvalg Mogens og Jens
PR-udvalg Jens

Sponsorudvalg:

Lissy.

Aktivitetsudvalg:.

Birgitte og Mogens