Grenaa Tennisklub

 

      Indmeldelse

      Kontingent

      Halskema

 

                   Forside

                   Arkiv
                  Bestyrelsen
                   Fonden
                  Træning
                  Turnering
                   Turist
                  Medlemslisten
                  Booking
       

 

Stadion Allé 31

8500 Grenaa

 

e-mail: jaa@gtk.dk

 

Opdateret   02-12-17
  KONTINGENT REGULATIV  
     
  Kontingent Sommer (2017): Kontingent Vinter (2017 /18):
Minier (under 12 år d. 1. maj) kr. 200 kr. 300
Juniorer (under 18 år d. 1. maj) kr. 400 kr. 500
Studerende (under 25 år) kr. 500 kr. 700
Seniorer kr. 700    kr. 1.000  
Passivt medlemskab kr. 100  
Timeleje udendørs: kr. 100                                              Timeleje hallen  kun efter aftale
2 voksne + 1 barn kr. 1.400  kr. 2.000  
2 voksne + 2 børn kr. 1.600  kr. 2.300  
     
Faste haltimer om vinteren: kr. 1.200
     
     
CHIP: Et medlem, der mister sin tidligere udleverede chip, skal  betale kr. 100 for en ny
Chippen kan anvendes som adgang til  hallen i sommersæsonen i tilfælde af regn  
     
 
 

BEMÆRK:

1.   1.  Kontingent skal være indbetalt hhv. senest den 1. maj og for vinter senest den 1. oktober.

     Herefter kan klubben slette spillenummeret og spærre chippen.

     Da genåbning af chip og spillenummer koster administrativ tid, vil genåbning ved for sent betaling, kunne vare op til 2-3 uger, efter modtaget betaling.

2.   2.   For at kunne købe en fast hal time skal man være medlem.

3.   3.   Nye medlemmer efter hhv. 31. Juli og 31. December betaler reduceret kontingent..

7.   4.   Hal timer købt efter 31. December er til reduceret pris.

8.   5.   Alle spillere på banen skal være medlemmer eller deltage under gæsteregler.

 

KONTINGENT:

Betaling af kontingent og faste hal timer indbetales på kontonr.  7320  1228860 med angivelse af navn og medlemsnummer.

NYE MEDLEMMER:

Nye medlemmer indbetaler kontingent til ovennævnte konto samt sender en mail med navn, email-adresse, adresse, fødselsdag og telefon nummer til kassereren.

Herefter er man spille berettiget og modtager medlemsnummer og chip, og bliver optaget på den elektroniske booking liste. Chip’en ophænges i en kuvert på opslagstavlen ind mod damernes omklædningsrum.

Et prøve medlem kan deltage i træning, både indendørs og udendørs, og spille udendørs i et par uger inden endelig beslutning om indmeldelse i klubben tages.

GÆSTEREGLER:

Ethvert medlem af Grenaa Tennisklub (GTK) har ret til gratis at medtage en gæst 2 gange om sommeren og 2 gange om vinteren.

Sommer: Turister/gæster betaler 100 kr. pr banetime.

Om vinteren lejes hallen kun ud efter særlig aftale.

Betaling:  Skal foregå inden spil på banen ved at ilægge beløbet i kuvert i klubbens brevkasse, med angivelse af spilletid og GTK medlemsnummer. Betaling kan også foretages elektronisk inden spil.

KONTINGENT FRITAGELSE

Grenaa Tennisklubs bestyrelse er fritaget for kontingent vinter og sommer.

Bestyrelsen kan bevillige hel eller delvis kontingentfrihed for medlemmer, der arbejder som trænere for klubben eller andre der yder en væsentlig indsats for klubben.

Liste over medlemmer, der er kontingent frie, ophænges i klubhuset.